Izgled prozora Gqrx podešenog na frekvenciju FM difuzne stanice. U prozoru se vide i susjedne FM stanice.
Kako do SDR?
  • Posted:
  • 11.05.2014
  • Comments:

    0

Za korištenje SDR (Software Defined Radio) su potrebne njegove dvije osnovne komponente:

  • hardver SDR,
  • softver SDR.

Iako je moguće nabaviti specijalni hardver za SDR, čija cijena nije zanemarljiva, zvuči nevjerovatno da je za sasvim solidan SDR prijemnik dovoljno posjedovati standardni PC računar i DVB-T dongle baziran na Realtekovom kolu RTL2832U.  Ovo kolo se nalazi u većini DVB-T prijemnika niže cijene, a omogućava da pomoću SDR obuhvatite frekvencije od 24 MHz, pa sve do oko 1,8 GHz. Uz minimalne preinake DVB-T dongle-a, koje podrazumijevaju zaobilaženje kola tunera (obično 820T ili E4000) i priključivanje antene direktno na kolo RTL2832U, moguće je obuhvatiti i frekvencije gotovo od DC na više (znači i čitav HF opseg).

 

Tipičan DVB-T dongle za SDR

Tipičan DVB-T dongle za SDR

Druga vrlo važna komponenta hardvera je odgovarajuća antena. Nemoguće je očekivati da će kvalitet prijema sa originalnom antenom koja dolazi uz DVB-T dongle biti zadovoljavajući u bilo kojem opsegu, a naročito ne u HF opsegu. Radi toga je na DVB-T dongle potrebno priključiti antenu koja odgovara frekvencijskom opsegu na kome se SDR prijemnik koristi.

DVB-T SDR dongle mozete kupiti na ebay-u:
eBAY DVB-t SDR dongle

Postoji više jako dobrih aplikacija za SDR, koje omogućavaju demoduliranje svih bitnih radioamaterskih vrsta rada. Neke od ovih aplikacija se mogu koristiti samo na Windows operativnim sistemima, neke samo na Linux operativnim sistemima, a neke su multiplatformske. Kao najpoznatije aplikacije za SDR ćemo navesti:

  • SDR# (Win, iako ga je moguće pokrenuti i na Lin pomoću wine),
  • HDSDR (Win),
  • Gqrx (Lin, Mac).


Naravno tu je i čuveni Gnuradio, koji omogućava da se u okruženju sličnom simulacijski okruženjima od gotovih komponenti i blokova realizira SDR na željeni način. I gore pomenuti Gqrx je realiziran korištenjem Gnuradio toolkit-a.

Procedure instaliranja i konfiguracije SDR aplikacija se ne razlikuju bitno od procedura instaliranja i konfiguracije drugih aplikacija. Način korištenja je dovoljno intuitivan i sličan korištenju standardnog komunikacijskog prijemnika, da većini radioamatera nisu potrebna nikakve dodatne upute o tome kako se SDR prijemnik koristi.

Signal primljen antenom se u DVB-T dongle-u uzorkuje i ovi uzorci se onda putem USB-a prosljeđuju aplikaciji. Aplikacija demodulira ovaj signal i demodulirani zvuk se onda prosljeđuje na zvučnu karticu. Međutim, za korisnika se korištenje SDR svodi na standardne akcije u radu sa prijemnikom, kao što su postavljanje željene frekvencije, odabir načina rada, podešavanje jačine zvuka, podešavanje filtera i slično.

73 de E74KSIzgled prozora Gqrx podešenog na frekvenciju FM difuzne stanice. U prozoru se vide i susjedne FM stanice.