RaspberrySDR
Raspberry Pi kao mrežni SDR server
  • Posted:
  • 28.05.2014
  • Comments:

    0

U članku “APRS iGate sa Raspberry Pi i RTL2832U”  je pokazano kako se DVB-T dongle sa RTL2832U može koristiti na Raspberry Pi kao APRS prijemnik. S druge strane, u članku “Kako do SDR?” je bilo govora o tome kako se DVB-T dongle sa RTL2832U može koristiti kao prijemnik opće namjene, koji (bez modificiranja DVB-T dongle-a) obuhvata opseg od 24 MHz do 1,8 GHz.

U ovom kratkom članku ćemo pokazati kako se ova dva pristupa mogu kombinirati. Naime, Raspberry Pi sa RTL2832U može poslužiti i kao SDR prijemnik, koji će biti dostupan preko LAN (čak i preko interneta, uz dodatno podešavanje mrežnih routera). Ovaj mrežni SDR prijemnik onda možemo koristiti pomoću u članku već pomenutih SDR programa (SDR#, gqrx i sl.).

Postoji više razloga zbog kojih bi korištenje SDR prijemnika preko mreže bilo korisno. Kao prvo, mrežni SDR prijemnik se uz korištenje wireless mrežne konekcije može koristiti sa bilo koje lokacije u kući ili šire, što je dodatna fleksibilnost u odnosu na vezanost za lokaciju na kojoj se nalazi antenski kabl. Osim toga, na ovaj način je moguće pristupiti mrežnom SDR prijemniku koji se nalazi na sasvim drugoj lokaciji (pa i na drugom kraju svijeta).

rtl_tcp kao mrežni SDR server

Kada smo u članku “APRS iGate sa Raspberry Pi i RTL2832U”  na Raspberry Pi instalirali driver za RTL2832U, osim drivera je instalirano i nekoliko programa, koji omogućavaju korištenje dongle-a. Jedan od tih programa je i rtl_tcp . Radi se o serveru koji omogućava da se RTL2832U koristi preko mreže, sa drugog računara.

Da bismo pokrenuli server na Raspberry Pi sa DVB-T dongle-om, potrebno je u terminalu na Raspberry Pi izvršiti komandu:

rtl_tcp -a 192.168.0.10

Pri tome treba adresu navedenu u komandi (192.168.0.10) zamijeniti adresom Raspberry Pi računara u vašoj mreži. Nakon izvršavanja ove komande, server će biti pokrenut i očekivaće konekcije na portu 1234.

Izvršavanje servera možemo prekinuti pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+C.

Korištenje rtl_tcp servera

Da bi se sada pokrenuti server koristio, na drugom računaru treba pokrenuti SDR aplikaciju i konfigurisati je za korištenje rtl_tcp servera, unošenjem konfiguracijske linije:

rtl_tcp=192.168.0.10:1234, psize=16824

Na primjer, ukoliko koristimo SDR aplikaciju gqrx , izgled konfiguracijskog dijaloga će biti kao na slici 1.

Nakon što smo unijeli ovu konfiguracijsku liniju, SDR aplikaciju možemo koristiti na uobičajeni način, kao kada je DVB-T dongle direktno priključen na računar.

73 de E74KS

 

netsdr

Slika 1: Podešavanje gqrx za korištenje DVB-T dongle-a priključenog na Raspberry Pi