interfacesch
Echolink interfejs
  • Posted:
  • 30.05.2014
  • Comments:

    0

Da bismo povezali radio uređaj i zvučnu karticu računara, potreban nam je odgovarajući interfejs. Na internetu se može pronaći veliki broj manje ili više složenih rješenja. U ovom članku će biti predstavljen jedan takav interfejs, koji je do sada izrađen u više primjeraka i koji ima zadovoljavaljuće karakteristike.

Šema Echolink interfejsa

Šema interfejsa je data na slici 1. Za galvansko razdvajanje su korišteni audio transformatori odnosa 1:1 (mada ovaj odnos nije kritičan i transformatori sa sličnim odnosom će sasvim zadovoljavajuće obavljati svoju ulogu). Nivo signala sa zvučne kartice i sa radio uređaja se može podešavati pomoću trimer potenciometara. Upravljanje predajom radio uređaja je realizirano preko optocoupler-a, pri čemu se koristi pin RTS (pin 7 na konektoru DB9) ili pin DTR (pin 4 na konektoru DB9) serijskog porta RS-232.

interfacesch

Slika 1: Šema Echolink interfejsa

Korišten je optocoupler CNY17, mada se može koristiti i bilo koji drugi standardni optocoupler u DIP6 pakovanju, sa identičnim rasporedom pinova.

Vrijednosti elemenata nisu kritične i interface će raditi i sa drugim vrijednostima elemenata, u dosta širokom opsegu.

Obzirom da različiti proizvođači uređaja koriste različite načine upravljanja predajom, na interfejsu je predviđeno da se jumperom aktivira upravljanje predajom za uređaje Yaesu (kratko spojeni pinovi 2 i 4) ili Kenwood-Baofeng (kratko spojeni pinovi i 3). Ukoliko koristite neki drugi radio uređaj, podaci o načinu spajanja mikrofona i slušalica za veliki broj radio uređaja se mogu pronaći na http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html.

Treba voditi računa da se za različite uređaje razlikuje i način spajanja na konektorima za slušalice i mikrofon, a podaci za većinu uređaja se mogu pronaći na internetu. Na slici 2 je dat raspored pinova na konektoru za mikrofon i slušalice ručnih stanica proizvođača Yaesu, a na slici 3 raspored pinova za mikrofon i slušalice ručnih stanica proizvođača Baofeng (npr. popularni modeli UV-5R i UV-82) i Kenwood.

Slika 2: Povezivanje konektora za slušalice i mikrofon za ručne stanice proizvođača Yaesu
Slika 2: Povezivanje konektora za slušalice i mikrofon za ručne stanice proizvođača Yaesu
Slika 3: Povezivanje konektora za slušalice i mikrofon za ručne stanice proizvođača Kenwood/Baofeng
Slika 3: Povezivanje konektora za slušalice i mikrofon za ručne stanice proizvođača Kenwood/Baofeng

 

Štampana pločica za Echolink interfejs

Radi lakše realizacije interfejsa, dizajnirana je pločica sa jednostranom štampom (slika 4). Ova pločica se može napraviti relativno lako uobičajenim amaterskim postupkom. Predviđeni su malo veći audio transformatori, kako bi bilo dovoljno mjesta bez obzira kakvi transformatori budu na raspolaganju. Na pločici se onda mogu probušiti rupe tačno prema dimenziji raspoloživih transformatora, a veze se mogu ostvariti dodatnim žicama.

Zbog jednostavnosti montaže i demontaže, pogodno je kablove priključiti preko headera i konektora umjesto direktnog lemljenja na pločicu. Ovo omogućava i jednostavnije prebacivanje interfejsa sa jednog na drugi tip uređaja.

Montažna šema je data na slici 5.

I na kraju, svi fajlovi za Echolink interfejs se mogu preuzeti u zip fajlu.

 

Korištenje Echolink interfejsa

Interfejs je samo potrebno povezati sa radio uređajem i izvodima za slušalice i mikrofon računara (bez obzira da li se radi o PC računaru ili Raspberry Pi). Potrebno je i adekvatno podesiti nivoe signala, što se može učiniti postavljanjem pozicija trimer potenciometara, ali i podešavanjem nivoa signala na zvučnoj kartici i radio uređaju.

Treba reći i to da se interfejs može koristiti ne samo za Echolink, nego i za različite digitalne načine rada, kao što su PSK31, RTTY i slični.

73 de E74KS

 

Napomena: Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualna oštećenja radio uređaja ili računara, koja mogu nastati kao posljedica neispravne realizacije interfejsa ili ožičenja.

 

interface
Slika 4: PCB za Echolink interfejs
Slika 5: Montažna šema za Echolink interfejs
Slika 5: Montažna šema za Echolink interfejs