LinkingExample[1]
DTMF komande za Echolink i Svxlink
  • Posted:
  • 26.08.2014
  • Comments:

    0

Aplikacije Echolink i Svxlink omogućavaju zadavanje komandi pomoću DTMF od strane korisnika koji čvoru pristupa pomoću radio uređaja. Najosnovnije DTMF komande omogućavaju uspostavljanje veze sa drugim Echolink čvorom, prekidanje veze sa drugim Echolink čvorom, izlistavanje trenutno konektovanih čvorova i sl. Obzirom da se DTMF komande za Echolink čvor i Svxlink čvor razlikuju, u nastavku je dat pregled najosnovnijih komandi za obje aplikacije.

Echolink

Osnovne komande Echolink čvora su:

08 – emitovanje statusa Echolink čvora

123456 – konektuje Echolink čvor čiji ID je 123456,

# – prekida posljednju uspostavljenu vezu,

## – prekida sve uspostavljene veze,

09 – ponovo konektuje posljednji diskonektovani Echolink čvor.

Da bi se uspostavila konekcija sa Echolink čvorom ECHOTEST, čiji ID je 9999, potrebno je otkucati komandu 9999. Da bi se prekinula uspostavljena konekcija, potrebno je otkucati komandu #.

Svxlink

Svxlink je organiziran u niz modula, od kojih su osnovni moduli:

  • Echolink – modul koji omogućava konektovanje čvorova u Echolink mreži,
  • Parrot – modul simpleksnog repetitora,
  • TclVoiceMail  – modul govorne pošte.
  • Help – modul koji emituje pojašnjenja komandi

Svaki od modula je prije korištenja potrebno aktivirati (ukoliko već nije aktivan).

Echolink modul omogućava da se Svxlink čvor ponaša identično kao čvor na kome se izvršava Echolink aplikacija, uz neznatne razlike u formatu DTMF komandi.

Parrot modul ponavlja cijelu relaciju koju čuje, te se može koristiti kao simpleksni repetitor, ili za podešavanje nivoa audio signala.

TclVoiceMail modul omogućava da jedan korisnik Svxlink čvora koji čvoru pristupa pomoću radio uređaja ostavi poruku drugom korisniku istog Svxlink čvora. Da bi korisnik mogao koristiti modul govorne pošte, potrebno je da Sysop kreira ID korisnika i dodijeli mu lozinku.

Help modul omogućava da korisnik zatraži pomoć, pri čemu će Svxlink čvor emitovati glasovne poruke koje objašnjavaju svaku od komandi koje se mogu zadati Svxlink čvoru.

Treba voditi računa da se svaka od komandi koje se zadaju Svxlink čvoru treba završiti znakom #.

Osnovne komande Svxlink čvora su:

0# – aktiviranje modula glasovne pomoći (Help),

1# – aktiviranje modula simplex repetitora (Parrot),

2# – aktiviranje Echolink modula,

3# – aktiviranje modula govorne pošte (TclVoiceMail).

Da bi se aktivirao modul glasovne pomoći, potrebno je otkucati komandu 0#. Modul glasovne pomoći posjeduje svoj skup komandi, a one će biti pojašnjene nakon aktiviranja modula glasovne pomoći. Da bi se deaktivirao modul glasovne pomoći, potrebno je otkucati komandu #.

Identično vrijedi i za ostale module, pri čemu svaki modul posjeduje svoj skup komandi. Pojašnjenja skupa komandi za svaki modul se mogu dobiti zadavanjem komande 0# kada je neki modul aktiviran.

Osnovne komande kada je Echolink modul aktivan su:

0# – emitovanje poruke pomoći za Echolink modul,

1# – emitovanje statusa čvora i liste trenutno konektovanih čvorova,

2# – emitovanje ID-a Svxlink čvora,

4# – ponovno uspostavljanje konekcije sa zadnjom diskonektovanom stanicom,

123456# – uspostavljanje konekcije sa čvorom čiji ID je 123456,

# – prekidanje konekcije sa posljednjim konektovanim čvorom ili deaktiviranje Echolink modula kada ni jedna konekcija nije uspostavljena.

Da bi se uspostavila konekcija sa čvorom ECHOTEST, čiji ID je 9999, potrebno je otkucati komandu 9999# kada je Echolink modul aktiviran. Da bi se prekinula konekcija sa čvorom ECHOTEST, potrebno je otkucati komandu #. Da bi se Echolink modul deaktivirao, potrebno je ponovo otkucati komandu #.

 

73 de E74KS