LisinR2a
Zone pokrivanja repetitora u E7
  • Posted:
  • 09.09.2014
  • Comments:

    0

Zone pokrivanja su generisane korištenjem Radio Mobile Online autora VE2DBE. Za sve mape je pretpostavljeni dobitak antene repetitora od 4dB i dobitak antene radio uređaja od 2dB, te minimalni nivo signala na ulazu prijemnika od 0,70uV. Proračun je rađen do udaljenosti od 100km od repetitora.

Legenda boja na mapama:

0,70uV 2,21uV

Repetitor Pozivni
znak
Lokacija Frekvencija
(MHz)
Snaga Koordinate Visina
(asl)
Zona pokrivanja
R0 E79VJA Jablanica 145.600/145.000 15W 43.6597N 17.7591E 228m JablanicaR0
R1 E79VZE Lisac 145.625/145.025 10W 44.2677N 17.8520E 1287m LisacR1
R1 E79VGO Crijetež 145.625/145.025 15W 43.7110N 18.8621E 1277m CrijetezR1
R2a ? Lisin 145.6625/145.0625 15W 43.7674N 17.9830E 1731m LisinR2a
R3 E79VTR Vlašić 145.675/145.075 15W 44.2919N 17.6384E 1914m VlasicR3
R4 E79VBI Mihaljevac 145.700/145.100 16W 44.8371N 15.9204E 409m MihaljevacR4
R7 E79VIS Trebević 145.775/145.175 10W 43.9137N 18.4570E 1591m TrebevicR7
RU692 ? Grdonj 438.650/431.050 10W 43.8778N 18.4305E 882m GrdonjRU692

73 de E74KS