E7-RepeaterBook
Aplikacija RepeaterBook
  • Posted:
  • 26.11.2014
  • Comments:

    0

Zahvaljujući kolegi Nailu E74NK/OE1NKC, podaci o repetitorima u E7 se od sada nalaze u aplikaciji RepeaterBook za Android. Aplikacija se može besplatno preuzeti sa linka https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zbm2.repeaterbook.

E7-RepeaterBook   E7-RepeaterBook1

73 de E74KS