LinkingExample[1]
Echolink bilten
  • Posted:
  • 05.12.2014
  • Comments:

    0

Prenosimo obavještenje kolege Seje E74NL:

Obavještavam vas da je u planu izdavanje E7 Echolink biltena u PDF i printanoj verziji. Pozivamo vas da  pripremite i pošaljete priču sa vašeg noda, istorijat, foto dokumentaciju, imena učesnika i sve što bi bilo zanimljivo za bilten. Bilten bi bio u opticaju 1.3.2015. nakon 3. tradicionalnog skeda, koji se i ove godine planira održati. Pozivamo sve koji žele da učestvuju u pripremi biltena da daju svoje prijedloge za što kvalitetniju izradu biltena. Incijator za izdavanje biltena E74NL.

73 de E74NL