xrf387
Prvi D-Star reflektor u E7
  • Posted:
  • 04.12.2015
  • Comments:

    0

U radio klubu ETF je pokrenut prvi D-Star reflektor u E7. Radi se o DExtra reflektoru XRF387, a lista trenutno aktivnih XRF reflektora se može naći na http://xrefl.net/.

D-Star reflektori omogućavaju jednostavno uvezivanje više gatewaya i korisnika, na sličan način kako to čine Echolink konferencije. Trenutno postoje tri vrste reflektora:

  • D-Plus (oznake REFxxx)
  • DExtra (oznake XRFxxx) i
  • x-Net (oznake DCSxxx).

Reflektor obično posjeduje više modula, a svaki modul je označen zasebnim slovom (A, B, C, itd.) iza oznake reflektora. Svi korisnici koji su istovremeno konektovani na isti modul nekog reflektora mogu međusobno komunicirati.

XRF387 predstavlja DExtra reflektor, a za korištenje ovakvih reflektora je dovoljno da se u listu XRF reflektora na gatewayu kojim se pristupa D-Star mreži upiše IP adresa reflektora.

xrf387

73 de E74KS