e71etf-lms
Dostava podataka za ispit
 • Posted:
 • 06.03.2016
 • Comments:

  0

Mole se kandidati za polaganje klasa CEPT 1 i CEPT 2 da na e-mail e71etf@etf.unsa.ba najkasnije do srijede 9.3.2016. godine dostave sljedeće podatke:

 • prezime i ime
 • ime jednog roditelja
 • matični broj
 • adresu stanovanja
 • broj telefona ili mobitela
 • e-mail adresu
 • klasu koju žele polagati.

Ovi podaci su potrebni, kako bi se lista kandidata prijavila Regulatornoj agenciji za komunikacije, te kako bi mogao biti zakazan termin ispita.

Napomena: Klasu CEPT 1 mogu polagati samo oni kandidati koji su već položili klasu CEPT 2.