1458988306175
Održan ispit za CEPT 1 i CEPT 2
  • Posted:
  • 27.03.2016
  • Comments:

    0

U Radio klubu ETF je održan ispit za radioamatere operatore klase CEPT 1 i CEPT 2. Za ispit se prijavilo 56 kandidata (6 kandidata za CEPT 1 i 50 kandidata za CEPT 2), koji su prethodno prošli obuku u organizaciji Radio kluba ETF. Predavači tokom obuke su bili Mensur Šakić E74MG, Kemal Hajdarević E71HK, Harun Šiljak E73HSH i Samim Konjicija E74KS. Materijali korišteni tokom obuke su dostupni na E71ETF LMS. Kao i prethodne godine, ispit se polagao na računarima, u formi testa sa multiple-choice pitanjima u okviru Moodle LMS. U komisiji za polaganje ispita su bili E74KS, E74MG i E71HK. Svi kandidati koji su pristupili ispitu su ostvarili zadovoljavajući rezultat i položili ispit. Čestitamo novim operatorima i nadamo se da ćemo ih često susretati na radioamaterskim frekvencijama!

U galeriji možete pogledati slike sa ispita.

73 de E74KS