openwebrx
U testni rad pušten Web SDR prijemnik
 • Posted:
 • 11.08.2016
 • Comments:

  0

U testni rad je pušten OpenWebRX SDR prijemnik, koji omogućava korisnicima da putem browsera slušaju saobraćaj na radioamaterskim opsezima. Trenutno je obuhvaćen 2m opseg (od 144.000 MHz do 146.000 MHz), uz korištenje jednog DVB-T dongle-a RTL2838. U planu je da se nakon testne faze, instaliranjem opreme sa više mogućnosti, proširi opseg prijemnika.

SDR prijemnik je realiziran korištenjem softvera OpenWebRX, čiji je autor András Retzler, HA7ILM. Zanimljivo je da je András OpenWebRX razvio u okviru završnog rada Bachelor studija.

Korisnici SDR prijemniku mogu pristupiti na linku http://195.130.59.77:8073, kao i na sljedećoj stranici.  U donjem desnom uglu se nalaze komande za upravljanje prijemnikom:

 • odabir načina rada: FM, AM, LSB, USB, CW,
 • jačina zvuka,
 • podešavanje nivoa squelch-a,
 • podešavanje waterfall displeja,
 • zumiranje prikaza.

Frekvencija se podešava klikom  na waterfall displej.

Neke od frekvencija koje možete poslušati:

 • 145.600 – izlazna frekvencija repetitora R0 u Sarajevu,
 • 145.775 – izlazna frekvencija repetitora R7 na Trebeviću,
 • 145.6225 – izlazna frekvencija repetitora R2a na Lisinu,
 • 145.6375 – izlazna frekvencija repetitora R1x u Sarajevu,
 • 145.500 – simpleksni kanal S20,
 • 145.525 – simpleksni kanal S21,
 • 145.550 – simpleksni kanal S22,
 • 145.200 – simpleksni kanal S8 (na kome radi D-Star hotspot E74OF-C, ali signal se ne dekodira tako da se čuje samo šum).

73 de E74KS