voip
Hamnet VoIP
  • Posted:
  • 14.05.2017
  • Comments:

    0

Uvod

Digitalne tehnologije i novi mediji, prevashodno u domenu interneta, mobilne i fiksne telefonije, u velikoj mjeri izmjenili su način na koji danas komuniciramo. Širina i učestalost komunikacije, koja prevazilazi prostorne i vremenske okvire, omogućila je trenutnu i brzu povezanost i otvorila čitav spektar mogućnosti za uzajamnu interakciju velikog broja ljudi istovremeno.

U HamNET-u jedan poseban segment predstavlja VoIP telefonija.

VoIP – Voice over Internet Protocol (Glas preko Internet Protokola) 

Telefonski poziv se prenosi preko mreže za prenos podataka. ”Internet Protocol” obuhvata protokole i tehnologiju za kodiranje govornih poziva koji omogućavaju ubacivanje govornih poziva među ostale podatke koji se prenose preko mreže. Te mreže mogu da budu javni Internet, korporacijski Intranet ili mreža koju koriste međugradski i tradicionalni provajderi međunarodne telefonije. VoIP telefonski pozivi, ukoliko se sve dobro uradi u tehničkom smislu, zvuče podjednako dobro kao i TDM telefonski pozivi preko komutiranih kola – oni koje svakodnevno obavljamo.

IP telefonija

IP telefonija predstavlja skup tehnologija koje omogućavaju zajednički prenos podataka, govora i videa preko postojećih LAN i WAN mreža zasnovanih na IP-u i Internetu. Aplikacije Skype, Viber i WhatsApp su tipične VoIP aplikacije.

SIP – Session Initiation Protocol.

SIP je novi standard za uspostavljanje telefonskih poziva, multimedijalnih konferencija, razmene instant poruka i drugih tipova komunikacija koje se odvijaju u realnom vremenu preko Interneta. SIP obezbjeđuje sopstvene mehanizme za pouzdanost, pa se može koristiti i UDP i TCP protokol, kao i ATM jer je nezavistan od njihovog servisa.

Ipak, u našem slučaju mi ćemo se bazirati isključivo na SIP protokol.

U čemu je razlika između ovih aplikacija i SIP protokola?

Aplikacije poput Vibera, Skype-a, WhatsApp-a koriste vlastiti protokol za komunikaciju i nisu kompatibilne sa drugima, dok IP telefonija bazirana na SIP protokolu može da bude implementirana na hardverskim uređajima (IP telefoni ili VOIP adapteri), kao i na mnogim softwerskim rješenjima za Android, iOS, Windows platforme. SIP telefonija je najsličnija klasičnoj telefoniji na koju smo navikli. IP telefonija je svoju popularnost prije svega stekla zbog smanjenja troškova. Za rad IP telefona potrebna je samo Internet konekcija ukoliko želimo komunicirati sa ostatkom svijeta, što znači da nije potrebna nikakva druga infrastruktura. U klasičnoj telefoniji operateri su vršili terminaciju poziva koju su naplaćivali, dok kod IP telefonije možete posredstvom Interneta uvezati centrale bilo gdje u svijetu u potpunosti besplatno. Prednosti VOIP-a prepoznale su brojne kompanije širom svijeta, pa je u današnjici globalno zabilježena tendencija prelaska sa analogne na IP telefoniju. Nekada je bilo nezamislivo, a danas bez problema izvodivo uvezati udaljene poslovnice neke kompanije u jedinstvenu mrežu i tako besplatno razgovarati bez obzira na geografsku udaljenost. Na ovaj način može se smanjiti broj klasičnih telefonskih priključaka, ali i kombinovati usluge različitih davatelja usluga. Ovo su samo neke od beneficija prelaska na IP telefoniju. Brojni telekom operateri već su prešli na VOIP baziran na SIP protokolu. Gledano iz perspektive korisnika sve je isto kao najobičniji fiksni telefon, samo što je priključen u modem, router ili gateway uređaj, umjesto dosadašnjeg povezivanja u zidnu telefonsku utičnicu. Da bi prelazak na ovu tehnologiju bio bezbolan, SIP telefonija bez problema može da komunicira sa klasičnom telefonskom mrežom. U početku problem kod VOIP telefonije bio je nešto lošija kvaliteta nego kod klasične, što je u današnjici već prevaziđeno i može se reći da razlike u kvaliteti skoro da nema. Toliko o samoj tehnologiji VOIP telefonskih mreža, sada prelazimo na praktičnu primjenu.

Ranije smo govorili o HamNET mreži i njenim prednostima. Uvođenje IP telefonije predstavlja nadogradnju i poboljšanje samog HamNET-a. IP telefonija u HamNET-u je već prisutna u nekim zemljama Evrope, pa je SVXLink Tim donio odluku da postane dio ove svjetske mreže. U ovom članku potrudit ćemo se se da koristimo što manje stručne izraze kako bi sve ovo bilo razumljivo krajnjem korisniku.

Mnogi će se zapitati: zašto sve ovo pored toliko VoIP aplikacija (Viber, Skype, WhatsApp)

Pa za početak želimo naglasiti da je prvi od razloga kvalitet i jednostavnost ovakvog rješenja. Naša mreža najjednostavnije rečeno funkcioniše kao jedan svjetski dostupan telekom namijenjen radio amaterima koji nudi u potpunosti besplatnu uslugu. Naša tehnologija ništa se ne razlikuje od one koju koriste komercijalni operateri. Rješenje je zapravo identično klasičnoj fiksnoj telefoniji uz dodate brojne napredne funkcionalnosti moderne tehnologije, te mobilnost. Telefoniju baziranu na SIP protokolu možete koristiti na hardverskim ili softverskim uređajima. Kvaliteta SIP tehnologije posebno dolazi do izražaja kada se koristi na hardveru predviđenom za ovu namjenu, a to može da bude SIP telefon ili klasični analogni telefon. Da bi smo klasični telefonski aparat priključili na IP mrežu potreban nam je VOIP adapter.

voipsl1

VOIP adapteri su postali prilično jeftini i lahko dostupni. Na ovaj način nećete primijetiti nikakvu razliku i imat ćete osjećaj kao da koristite klasični fiksni telefon.

voipsl2

Hardverski SIP telefoni se mogu koristi tako što se direktno priključuju na Router preko UTP kabla na odgovarajući port.

voipsl3

Također, VoIP video telefon

voipsl4

Bitna prednost ovog rješenja u odnosu na Viber, Skype, WhatsApp je što ga bez problema mogu koristiti i starije osobe koje se ne mogu prilagoditi novim tehnologijama, već su navikle da komuniciraju tako štio podignu slušalicu i biraju broj.

Ukoliko pak nemate pri ruci IP telefon ili adapter možete se poslužiti softverskim rješenjem. SIP klijent software dostupan je za sve platforme, (Android, iOS, Windows, Linux).

HamNET VoIP je trenutno u testnoj fazi a SIP server se nalazi kod kolege Dževada Durgutovića (DH1AA/E74DD) u Altenahru, Njemačka. Planirano je da se mreža razvije u tri faze.

U prvoj fazi cilj je prezentacija same tehnologije i prikupljanje korisnika.

Druga faza podrazumijevat će izmještanje centralnog SIP servera na ETF u Sarajevu, te uvođenje mogućnosti upotrebe telefonije korištenjem radio stanice sa DTMF tipkovnicom.

Treća faza projekta bit će uvezivanje naše mreže sa svjetskom HamNet VOIP mrežom.

Potrebno je napomenuti, da je tehnički moguće povezati HamNet VOIP i klasičnu fiksnu telefoniju, ali u E7 i svim zemljama okruženja postoje zakonske prepreke za takvo što. Mi ćemo se baviti ovom temom nekom drugom prilikom, a moguća primjena je u vanrednim situacijama, poput RMZO i sličnih aktivnosti.

Kako koristiti HamNET VoIP

U mrežu se mogu priključiti svi licencirani radio amateri sa važećim pozivnim znakom. Dodjeljivanje IP brojeva bit će po uzoru na svjetski VOIP u HamNET-u. Dakle, po konvenciji, svaki radioamater za VoIP konekcije koristi SIP pozivni broj određen na osnovu svog pozivnog znaka. Broj je jedinstven i neponovljiv, baš kao što je i pozivni znak svakog radioamatera jedinstven i neponovljiv. Svako slovo ili broj u pozivnom znaku se mjenja sa dva broja. Nije potrebno birati nikakav pozivni broj niti kod zemlje.

Kako se određuje SIP broj na osnovu pozivnog znaka

Pomoću telefonske numeričke tastature sa otisnutim slovima se određuju cifre pozivnog broja, na sljedeći način:

slovo = cifra na kojoj je slovo + pozicija slova na cifri (tipki).

Za cifre vrijedi:

cifra = cifra + 0.

Konverziju je lakše izvršeti na osnovu tabele:

voipsl5

Pri čemu se prvi broj dobija iz zelene kolone, a drugi broj iz crvenog reda

Primjer:

E71EXA = E (32) + 7 (70) + 1 (10) + E (32) + X (92) + A (21) = 327010329221

voipsl6

Na linku: https://www.oe2wnl.at/calltodtmf-voip.php je dostupan i web alat za izračunavanje SIP broja na osnovu pozivnog znaka.

Što se tiče SIP klijent aplikacija dostupan je veliki broj kvalitetnih rješenja, ostalo je stvar izbora korisnika.

Poznatiji SIP klijenti za Android uređaje su: CSIP Simple, Zoiper, Linphone … Neke verzije androida imaju već integrisanu SIP funkcionalnost u sklopu sistema. U tom slučaju nije vam potreban nikakav dodatni softver.

Za Windows uređaje takođe postoje brojni SIP klijenti poput: x-lite, 3CX, Linphone itd.

Veliki broj gore spomenutih aplikacija postoji i za iOS sisteme.

voipsl7

Za pristupanje mreži, kao i tehničku podršku i svu potrebnu pomoć, obratite se eMail-om SVXLink Timu sa zahtjevom za pristup, nakon čega ćete dobiti sve potrebne kredencijale za unos. Registracija je potpuno besplatna kao i telefoniranje. Sve što vam je potrebno je pristup internetu preko 3G/4G mobilne mreže ili WiFi pristup, potpuno je svejedno.

U nastavku članka pronaći ćete uputstvo za konfigurisanje CsipSimple, ZoiPer klijenta na androidu i iPhone-u.

E7-SVXLINK Tim

e7svxlink.tim@gmail.com