csip0
CSipSimple
  • Posted:
  • 17.05.2017
  • Comments:

    0

CSipSimple je VoIP – Voice over Internet Protocol aplikacija za Google Android operativni system i koristi SIP –  Session Initiation Protocol.

Android SIP client aplikacija CSIPSimple vam omogućava besplatne pozive sa bilo kojim radioamaterom u svijetu, koji ima dodijeljen pozivni znak. Njegov broj je vezan za njegov pozivni znak.

Android VoIP telefoni rade gdje god imate pristup internetu putem Wi-Fi ili 3G/4G mobilne mreže.

CSIPSimple Setup

Pronađite poslednju verziju CSIPSimple na Android Market-u (clicking here).

csip1

Instalirajte CSipSimple app za Android telefone:

csip2

Otvorite aplikaciju:

csip3

Nakon čega se pojavljuje prozor sa Easy configuration:

csip4

4. Potrebno je odabrati odgovarajuću opciju u zavisnosti od toga kako želimo koristiti aplikaciju:

csip5

Ukoliko želimo da smo stalno dostupni potrebno je čekirati opciju Always available i opciju I’m allowed to use mobile.

Ukoliko želimo da smo dostupni samo onda kada nam je na raspolaganju Wi-Fi tada čekiramo opciju Available on Wi-Fi.

Zatim nam se otvara prozor Add account:

csip6

Kada kliknemo na Add account otvara nam se novi prozor Choose wizard:

csip7

U ponuđenim opcijama izaberemo Advanced nakon čega nam se otvara novi prozor:

csip8

Potrebno je čekirati Use TCP protokol i popuniti sva žuta polja

Account name: Abud YU1DZ

Server: altenahr.durgutovic.eu:5788

Username: 9382103194

Password: *************

NAPOMENA:

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na unos PASSWORD-a jer se on sastoji od velikih i malih slova te brojeva. Unos mora biti korektan.

Jednom kada se registrujete, spremni ste za pozive.

 

73, Abud, YU1DZ