LinkingExample[1]
Svxlink na Raspberry Pi (1. dio)
 • Posted:
 • 14.05.2014
 • Comments:

  0

Šta je Svxlink?

Kako je već rečeno, Echolink predstavlja VoIP sistem, koji u osnovi omogućava uvezivanje radio stanica putem interneta i na taj način virtuelno povećava “domet” radio uređaja. Za postavljanje dva osnovna tipa čvorova Echolink mreže (linka i  repetitora) je neophodno posjedovati odgovarajući uređaj, te konfigurisati Echolink aplikaciju za Sysop način rada.

Iako je konfigurisanje Echolink aplikacije za Sysop način rada jednostavno, nedostatak ovakvog rješenja leži u činjenici da se Echolink aplikacija izvršava na PC računaru, što je prilično nezgrapno i energetski neučinkovito. Obzirom da se od Echolink link ili repeater čvora očekuje da duže vrijeme radi pouzdano i bez potrebe za posebnim održavanjem, poželjno je da se PC računar zamijeni nekim jednostavnijim i manjim računarom.

Obzirom da je većina malih računara bazirana na ARM procesoru, na njima se uglavnom koristi Linux operativni sistem. Echolink aplikacija, koja je pisana za Windows operativni sistem, se na Linux operativnom sistemu može bez problema izvršavati pod wine. Međutim, wine nije dostupan na ARM procesorima, tako da je za Echolink repeater ili link čvor na računarima sa ARM procesorom neophodno koristiti aplikaciju pisanu za Linux. Upravo takvu aplikaciju predstavlja Svxlink (http://sourceforge.net/apps/trac/svxlink/). Svxlink ne samo da omogućava komuniciranje sa Echolink mrežom, nego posjeduje još niz modula, kao što su simplex repetitor (ModuleParrot), modul glasovne pošte (ModuleTclVoiceMail), modul za pružanje informacija o meteorološkim prilikama (ModuleMetarInfo), modul za pružanje informacija o propagacijama radio talasa (ModulePropagationMonitor) i još nekoliko pomoćnih modula.

Uz to, Svxlink je krajnje konfigurabilna aplikacija i može se prilagoditi različitim potrebama i uslovima rada. Takođe, Svxlink omogućava pisanje vlastitih skripti u skriptnom jeziku Tcl, tako da se na jednostavan način mogu dodati vlastite funkcije. I na kraju, Svxlink je (za razliku od Echolink aplikacije) open source aplikacija, što znači da je cjelokupan izvorni kod Svxlinka raspoloživ svima, te se svi zainteresirani mogu uključiti u razvoj i dodavanje željenih funkcija Svxlinku. Autor Svxlinka, Tobias Blomberg SM0SVX, je vrlo srdačan i spreman za dijalog i saradnju, te sa korisnicima vrlo rado komunicira putem mailing liste.

Struktura članaka o Svxlinku

U ovom i par drugih članaka će biti data osnovna uputstva o načinu konfigurisanja potrebnog hardvera i softvera, kako bi se aktivirao Echolink repeater ili link čvor.

Prvo će biti riječi o načinu na koji se instalira operativni sistem na SD karticu za Raspberry Pi računar, te osnovnim koracima konfigurisanja ovog računara.

Zatim, biće pojašnjeno kako se kompajlira i instalira Svxlink aplikacija na Raspberry Pi računar.

I na kraju će biti objašnjeni svi bitni detalji vezani za konfigurisanje Svxlink aplikacije za različite načine korištenja.

Rasbperry Pi

U novije vrijeme se na tržištu može pronaći veliki broj malih računara baziranih na ARM procesorima, koji su zahvaljujući prije svega prihvatljivoj cijeni, izuzetnim performansama i energetskoj učinkovitosti, pronašli primjenu u nizu aplikacija u kojima korištenje PC računara nije jednostavno ili prihvatljivo. Poznati Raspberry Pi je danas sigurno najpopularniji mali računar na bazi ARM procesora. Cijena računara Raspberry Pi model B (sa Ethernetom) je svega 35$, a u BiH se u maloprodaji može kupiti za 90-ak KM.

rev2crop

Osnovne tehničke karakteristike Raspberry Pi model B:

 • CPU ARM11 700 MHz,
 • SDRAM 512 MB,
 • 2 USB porta,
 • SD/MMC card slot,
 • kompozitni video izlaz,
 • HDMI,
 • audio izlaz 3,5 mm,
 • Ethernet 10/100 Mbps,
 • GPIO,
 • napajanje 5 V, 700 mA (micro USB utičnica).

Osnovni operativni sistem koji se koristi na Raspberry Pi je Linux, pri čemu je na raspolaganju više distribucija ovog operativnog sistema. U nastavku (koji slijedi uskoro) će biti objašnjen način na koji se na SD karticu može instalirati Raspbian distribucija operativnog sistema. Za ovo će biti potrebno pribaviti:

Za kasnije korištenje Svxlink aplikacije će biti potrebni i:

 • USB zvučna kartica,
 • USB-to-RS232 prijelaz.

Isto tako, za rad sa Raspberry Pi računarom će biti potrebno pripremiti i:

 • tastaturu sa USB priključkom,
 • monitor (televizor) sa HDMI priključkom ili kompozitnim video ulazom,

ili

73 de E74KS