D-Star korisnici na reflektoru DCS002E

Reflektor DCS002E povezuje korisnike D-Star mreže u Bosni i Hercegovini. Trenutno su na ovaj reflektor stalno povezani hotspoti E74OF-C i E74KS-B, a povremeno i E70TM-B.

Lista trenutno aktivnih korisnika D-Star mreže na reflektorima DCS002 (Worldwide) se nalazi na http://dcs002.xreflector.net/dcs_userstatus.htm.


Trenutno aktivni D-Star korisnici na E7 reflektoru DCS002E su:


73 de E74KS