CSipSimple je VoIP – Voice over Internet Protocol aplikacija za Google Android operativni system i koristi SIP –  Session Initiation Protocol. Android SIP client aplikacija CSIPSimple vam omogućava besplatne pozive sa bilo kojim radioamaterom u svijetu, koji ima dodijeljen pozivni znak. Njegov broj je vezan za njegov pozivni znak. Android VoIP telefoni rade gdje god imate pristup internetu putem Wi-Fi…

Uvod Digitalne tehnologije i novi mediji, prevashodno u domenu interneta, mobilne i fiksne telefonije, u velikoj mjeri izmjenili su način na koji danas komuniciramo. Širina i učestalost komunikacije, koja prevazilazi prostorne i vremenske okvire, omogućila je trenutnu i brzu povezanost i otvorila čitav spektar mogućnosti za uzajamnu interakciju velikog broja ljudi istovremeno. U HamNET-u jedan…

Uvod HSMM (High-Speed Multimedia radio) predstavlja bežičnu mrežu za prijenos podataka, koja koristi radoamaterske frekvencije. Osnovna ideja HSMM se  sastoji u tome da se realizira savremena mreža za prijenos podataka, uz korištenje široko dostupne WiFi 802.11 opreme (wireless routeri). Ovo je moguće zahvaljujući činjenici da se radioamaterski i standardni WiFi opsezi jednim dijelom preklapaju. Osim toga, HSMM predstavlja…