SDR Osnovne Informacije

sdr-dongle[1]Pojam SDR usvojen je od foruma o SDR-u i rabi se za opis radiouređaja koji omogućuje programski (softverski) nadzor raznolikih modulacijskih tehnika, rad u uskom ili širokom pojasu i koji osigurava postavljene zahtjeve za valne oblike u skladu kako s postojećim normama tako i s normama u razvoju i to u cjelokupnom frekvencijskom opsegu. Programski definirani radiouređaj je takav radiouređaj kod kojeg je kanalska modulacija valnog oblika softverski definirana. Znači, valni oblik generiran je kao uzorkovani digitalni signal, koji se zatim na širokopojasnom DAC-u (digitalno-analognom pretvorniku) prevodi u analogni signal i prenosi RF područjem. U prijamniku taj analogni signal opet se na ADC-u (analogno-digitalnom pretvorniku) pretvara u digitalni signal iz kojeg se putem softverskih programa demodulira kanalski valni oblik.


SDR je tehnologija koja ne traži stalna ulaganja u nove radiouređaje, već će osigurati takav radiouređaj koji će se jednostavnim preprogramiranjem osposobiti za obavljanje širokog spektra različitih zadaća. Zapravo, uštede će uslijediti za nekoliko godina kad nastupe određene tehnološke promjene, jer više neće biti potrebito kupovati nove radiouređaje, već će se u postojeći hardver jednostavno ubaciti novi programi. 
Ovakav koncept otvorene arhitekture uređaja u razvoju novih aplikacija osigurava povećanje funkcionalnosti bez obzira na tip hardvera. Sve ovo odnosi se na sve tipove radiouređaja (ručne, prijenosne, jedinice ugrađene u vozila, bazne postaje), i sve one pokrivat će široki spektar frekvencija i uz različite načine kriptozaštite moći će prenositi govor i sliku putem bilo koje vrste komunikacijke mreže.

Dok mnogi proizvođači brzo prelaze na proizvodnju softverski definiranih radiouređaja, neki od 08271301_transparent_v3[1]njih vrlo su oprezni u tom pristupu, jer još nisu definirane potrebne norme za proizvodnju ovakvih radiouređaja, iako se u nekim firmama već ubrzano pripremaju ovakve norme. Naime, kupovina softverskih radiouređaja bez definiranih normi obvezuje kupca da od istog proizvođača od kojeg je kupio hardver mora kupiti i softver, jer samo tako može rabiti novi uređaj. Nakon definiranja normi za proizvodnju tih uređaja, moći će se bilo koji softver prilagoditi za ugradnju u bilo koji hardver, a sposobniji kupci moći će za kupljeni hardver napisati vlastiti softver koji će sukladno potrebama moći samostalno i mijenjati.