U Radio klubu ETF je održan ispit za radioamatere operatore klase CEPT 1 i CEPT 2. Za ispit se prijavilo 56 kandidata (6 kandidata za CEPT 1 i 50 kandidata za CEPT 2), koji su prethodno prošli obuku u organizaciji Radio kluba ETF. Predavači tokom obuke su bili Mensur Šakić E74MG, Kemal Hajdarević E71HK, Harun…

Ispit za radioamatere operatore klase CEPT 1 i CEPT 2 će se održati u subotu 26.3.2016. godine. Mole se kandidati koji su se prijavili za polaganje ispita da dođu na Elektrotehnički fakultet u 11:00 sati. Zbog velikog broja kandidata će se polaganje ispita održati u dvije grupe.

Mole se kandidati za polaganje klasa CEPT 1 i CEPT 2 da na e-mail e71etf@etf.unsa.ba najkasnije do srijede 9.3.2016. godine dostave sljedeće podatke: prezime i ime ime jednog roditelja matični broj adresu stanovanja broj telefona ili mobitela e-mail adresu klasu koju žele polagati. Ovi podaci su potrebni, kako bi se lista kandidata prijavila Regulatornoj agenciji…

Izvještaj sa 4. SKED-a održanog povodom 1. marta – Dana nezavisnosti BiH se može pročitati na http://arabih.org. Ove godine je učešće u SKED-u uzelo čak 60 radioamatera, koji su radili preko 46 Echolink čvorova. Organizaciju SKED-a su podržali i vodili radio klubovi: E71AVW – RK TUZLA E71EBS – RK SREBRENIK E71EEE – RK GORAŽDE E71CBC…