Interaktivna mapa E7

Molimo sve zainteresirane da na e-mail adresu e71etf(@)etf.unsa.ba dostavljaju podatke o:

  • radio klubovima (naziv, geografska lokacija, adresa, web stranica, e-mail adresa, broj telefona)
  • repetitorima (znak/naziv, geografska lokacija, RX/TX frekvencije, status, ostale bitne podatke-oprema, CTCSS, DTMF i sl.)
  • Echolink čvorovima (znak, geografska lokacija, frekvencija, status, ostale bitne podatke-oprema, CTCSS, DTMF i sl.)
  • ostalim objektima od interesa za radioamatere.

Na interaktivnoj mapi nisu predstavljeni korisnici Echolink mreže bez radio uređaja (PC računari, Android mobilni telefoni i sl.), pošto ne omogućavaju drugim korisnicima pristup Echolink mreži i nisu od interesa za širu grupu radio amatera.

Interaktivnu mapu u KML formatu možete preuzeti na ovom linku.

Interaktivna mapa se može pogledati na linku.

Aplikaciju za Android telefone kojom možete pregledati i uređivati interaktivnu mapu možete preuzeti na linku https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.m4b.


Prikaz veće karte