EchoLink Osnovne Informacije

EchoLinkIcon[1]EchoLink predstavlja aplikaciju za povezivanje radio stanica preko interneta. Zahvaljujući uspostavljanju konekcije preko interneta, Echolink omogućava da učesnici putem radio stanica ostvare međusobnu komunikaciju i kada se nalaze daleko izvan međusobnog neposrednog dometa. Program je besplatan.

 

Pristup EchoLink mreži je omogućen licenciranim radioamaterima. Nakon  provedene procedure registracije i odobravanja pristupa Echolink mreži, licencirani radioamater može komunicirati sa drugim radioamaterima bilo putem radio stanice u čijem dometu se nalazi Echolink čvor, ili putem računara/mobilnog telefona. U slučaju kada se komunikacija ostvaruje putem računara ili mobilnog telefona, radio stanica nije potrebna. Drugim riječima, Echolink u suštini predstavlja Voice-Over-IP (VOIP) sistem, čiji čvorovi su povezani na radio stanice.

Postoji nekoliko tipova čvorova u EchoLink mreži. Dva osnovna tipa čvorova su:

 • link – radio uređaj namješten na neku frekvenciju (većinom simplex kanal),
 • repetitor – radio uređaj namješten na frekvenciju repetitora ili direktno povezan sa repetitorom.

Treći tip čvora čine računari i mobilni telefoni na kojima je pokrenuta Echolink aplikacija i koji Echolink mreži pristupaju putem interneta.

Da bi radioamater koristio Echolink mrežu potrebno je da posjeduje:

 •  radiouređaj u čijem dometu se nalazi Echolink čvor (link ili repetitor), ili
 •  računar/mobilni telefon sa odgovarajućom aplikacijom za pristup Echolink mreži.

Svaki radioamater koji koristi EchoLink program mora proći proceduru validacije, u okviru koje je potrebno dokazati da posjeduje validnu radioamatersku licencu. Validacija je neophodna zbog toga što se dio komunikacije odvija putem radio talasa na frekvencijskim opsezima na kojima je dozvoljeno emitiranje samo ovlaštenim radioamaterskim operatorima. 

Čvorove Echolink mreže postavljaju radioamateri entuzijasti i daju ih na upotrebu cijeloj radioamaterskoj zajednici. 

LinkingExample[1]

 

Pristup Echolink mreži

Da bi radioamater mogao pristupiti Echolink mreži, potrebno je da na svom računaru ili mobilnom telefonu instalira odgovarajuću aplikaciju. Postoji više aplikacija koje su u stanju komunicirati sa Echolink mrežom, ovisno o vrsti računara i korištenom operativnom sistemu:

Ukoliko korisnik prvi put pristupa Echolink mreži, potrebno je da se registrira i prođe proceduru validacije, provodeći sljedeće korake:

 1. preuzeti Echolink program sa http://www.echolink.org/register_data.jsp, pri čemu je za preuzimanje potrebno unijeti svoj pozivni znak i e-mail adresu,
 2. pokrenuti Echolink program, te odabrati meni Tools->Setup
 3. u dijalogu System Setup, na tabu My Station postaviti željeni način rada (Single-User ili Sysop), unijeti podatke o pozivnom znaku, željenu lozinku, ime, lokaciju i e-mail adresu,
 4. skenirati u .jpg fajl radioamatersku licencu na kojoj se jasno vidi pozivni znak,
 5. na stranici http://www.echolink.org/validation/ unijeti pozivni znak, te poslati .jpg fajl sa radioamaterskom licencom,
 6. sačekati e-mail sa potvrdom da je validacija uspješno završena (što traje do 24 sata).

Nakon završetka procedure validacije, korisnik ima puni pristup Echolink mreži i može se povezati sa bilo kojim Echolink čvorom vidljivim na listi. Isto tako, nakon provedene validacije, korisnik može pristupati Echolink mreži i ostalim programima koji su gore navedeni.

Odabir Single-User ili Sysop načina rada ovisi o tome na koji način korisnik želi pristupati Echolink mreži. Ukoliko će korisnik Echolink pristupati putem programa na računaru/mobilnom telefonu, potrebno je odabrati Single-User način rada. Ukoliko korisnik želi postaviti Echolink čvor (link ili repeater), potrebno je odabrati Sysop način rada. Treba znati da je korisniku dozvoljeno da istovremeno Echolink mreži pristupa na oba načina, ali je potrebno da provede proceduru validacije za svaki način rada zasebno. Pozivni znakovi čvorova koji predstavljaju linkove završavaju sa -L, a pozivni znakovi čvorova koji predstavljaju repetitore završavaju sa -R.

Korištenje Echolink mreže

Korištenje programa Echolink na PC računaru

Da bi korisnik putem programa na računaru ili mobilnom telefonu kontaktirao drugog korisnika, dovoljno je da odabere korisnika i dva puta klikne na pozivni znak korisnika (ili da odabere korisnika i klikne dugme Connect  na toolbaru).  Raskidanje veze se postiže klikom na dugme Disconnect na toolbaru. U ovom slučaju se komunikacija odvija na identičan način kao i pri korištenju različitih aplikacija za glasovno komuniciranje putem interneta (Skype i sl.)

Korištenje programa Qtel

Program Qtel se koristi na vrlo sličan način kao i program Echolink. Pri prvom korištenju programa Qtel je potrebno odabrati meni Settings->Qtel Settings, te unijeti identične podatke kao i za program Echolink. Da bi se kontaktirala neka stanica, potrebno je kliknuti na željeni pozivni znak, te u dijalogu koji se otvori kliknuti na dugme Connect. Prekidanje veze se ostvaruje klikom na dugme Disconnect.

Korištenje programa Echolink na mobilnom telefonu sa Android operativnim sistemom

Pri prvom pokretanju programa Echolink na mobilnom telefonu je potrebno podesiti podatke (pozivni znak, lokacija, …) kao i u prethodnim slučajevima. Odabirom željene stanice i klikom na dugme sa zelenom slušalicom se veza uspostavlja, a klikom na dugme sa crvenom slušalicom se veza prekida.

Sysop način rada

Sysop način rada omogućava da korisnik postavi link ili repetitor. Kako je već rečeno, link radi simpleksnim načinom rada na odabranoj frekvenciji, a repetitor može ili biti postavljen na frekvenciju repetitora, ili može biti direktno spojen sa repetitorom. U nastavku će biti pojašnjen način postavljanja linka na simpleksnoj frekvenciji.

Da bismo postavili link na simpleksnoj frekvenciji, neophodno je obezbijediti:

 • VHF ili UHF radio uređaj (ručni, mobilni ili stacionarni),
 • računar (PC ili Raspberry Pi),
 • interfejs za povezivanje radio uređaja i računara,
 • odgovarajuću aplikaciju.

Radio uređaj za Echolink čvor

Echolink čvorovi uglavnom rade na 2m i 70cm frekventnim opsezima. Kao radio uređaj na ovim čvorovima se može koristiti bilo koji standardni radio uređaj, koji posjeduje priključke za vanjski mikrofon i slušalice. Još bolje je ukoliko radio uređaj ima i priključak za indiciranje prisustva signala (COS-Carrier Operated Switch), obzirom da je takav uređaj lakše podesiti da pouzdano radi, te da se ne aktivira bez potrebe. Svakako, za dugotrajan rad i dovoljan domet, potrebno je da uređaj bude napajan sa ispravljača i da posjeduje odgovarajuću vanjsku neusmjerenu antenu.

Interfejs za Echolink čvor

Interfejs za Echolink čvor omogućava da se signal sa izlaza zvučne kartice (headphones ili out) poveže sa ulazom za vanjski mikrofon radio uređaja, te da se signal sa izlaza za vanjske slušalice radio uređaja poveže sa ulazom za vanjski mikrofon zvučne kartice. U osnovnoj verziji, dovoljno je da su mase računara i radio uređaja povezane, te da se signali vode preko kondenzatora. Međutim, za kvalitetnije povezivanje bez prisustva brujanja i sličnih smetnji je poželjno da se veza između radio uređaja i zvučne kartice ostvari preko audio transformatora, koji obezbjeđuju galvansko razdvajanje.

Moguće je za uključivanje radio uređaja na predaju (kada korisnik spojen sa čvorom preko interneta emituje) koristiti VOX (Voice-operated Switch/Exchange) na radio uređaju, u kojem slučaj interfejs ne treba posjedovati nikakve dodatne sklopove i veze. Ipak, zbog nepouzdanosti ovakvog načina rada, te zbog odsijecanja početka relacije (jer je potrebno neko vrijeme da VOX na radio uređaju odreaguje na signal) je poželjnije da se za upravljanje predajom koristi hardverski način. Najčešće interfejs posjeduje sklop koji se s jedne strane povezuje na serijski port računara, a s druge strane na konektore za vanjski mikrofon/slušalice radio uređaja. Način povezivanja sa konektorima za vanjski mikrofon/slušalice radio uređaja ovisi o tipu radio uređaja (npr. kod ručnih stanica uglavnom postoje tri osnovna tipa povezivanja, koji se koriste na stanicama proizvođača Kenwood, Yaesu i Icom). Na serijskom portu se najčešće koristi pin RTS ili DTR. Primjer interfejsa za Echolink čvor će biti opisan u posebnom članku na ovom sajtu.

Aplikacija za Echolink čvor

Kao aplikacija na link čvoru se može koristiti ili program Echolink za PC računar, ili program Svxlink za PC računar, odnosno za Raspberry Pi.

Link čvor se pomoću programa Echolink na PC računar može postaviti i pokrenuti vrlo jednostavno, ali je njegov nedostatak relativno ograničena mogućnost dodatnog podešavanja, kao i nedostaci vezani za veličinu i potrošnju struje PC računara.

Detalji vezani za konfigurisanje link čvora na PC računaru i na Raspberry Pi računaru, uz korištenje Echolink i Svxlink programa će biti pojašnjeni u zasebnim člancima na ovom sajtu.