ARG

Cilj ovog članka je konstruisati i isprogramirati ARG stanicu za evidenciju baziranu na NFC (RFID) bezkontaktnim karticama[1]. Članak će biti pisan iterativno skladno napredovanju konstrukcije prototipa uređaja.   Ideja Ideja da se koriste NFC tagovi i uređaja je došla od strane E77MM. Uređaj bi trebao biti korišten  za evidenciju “ulovljene” stanice na ARG takmičenjima te da se rezultati…