Članovi kluba

Članovi kluba u abecednom poretku po prezimenu:

 • Bonić Maja  E75MYA
 • Ćerimović Samir E74UY
 • Eterović Teo   E72RTE
 • Hajdarević Kemal   E71HK
 • Kaljić Enio
 • Konjicija Almir   E77KA
 • Konjicija Samim     E74KS
 • Mastilović Aleksandar  E75ALE
 • Matar Šadi E75PHD
 • Mehić Tarik  E75TM
 • Tajić Sanjin  E71DX  DL7NX
 • Zajko Ernedin