Mirad E71MIS i Dado iz AVC Sarajevo su otklonili smetnje u radu repetitora R4x Zahor, koje su postojale još od njegovog puštanja u testni rad. Zahvaljujemo se na uloženom trudu, koji će omogućiti još bolji rad ovog repetitora. 73 de E74KS