06.06.2017

Radio klub Sarajevo E74ALM-E70ALM organizuje Prvi radio kamp Boračko jezero 2017 u terminu od 8.7.do 16.7.2017. Radio kamp je edukativno-rekreativnog karaktera, sa praktičnim sadržajima i radionicama kao što su: ARG, operatorske vještine, infomatika, te drugi vidovi HAM RADIA. Za veze ostvarena sa Radio kampom bit će izdata specijalna diploma. U kampu je obezbijeđen šatorski smještaj…

25.05.2017

Obavještavaju se prijavljeni kandidati da će se ispit za radioamatere operatore klase CEPT 1 i CEPT 2 održati na Elektrotehničkom fakultetu u subotu 10.6.2017. godine u 11 sati.

17.05.2017

CSipSimple je VoIP – Voice over Internet Protocol aplikacija za Google Android operativni system i koristi SIP –  Session Initiation Protocol. Android SIP client aplikacija CSIPSimple vam omogućava besplatne pozive sa bilo kojim radioamaterom u svijetu, koji ima dodijeljen pozivni znak. Njegov broj je vezan za njegov pozivni znak. Android VoIP telefoni rade gdje god imate pristup internetu putem Wi-Fi…

14.05.2017

Uvod Digitalne tehnologije i novi mediji, prevashodno u domenu interneta, mobilne i fiksne telefonije, u velikoj mjeri izmjenili su način na koji danas komuniciramo. Širina i učestalost komunikacije, koja prevazilazi prostorne i vremenske okvire, omogućila je trenutnu i brzu povezanost i otvorila čitav spektar mogućnosti za uzajamnu interakciju velikog broja ljudi istovremeno. U HamNET-u jedan…

29.04.2017

Mole se kandidati za polaganje klasa CEPT 1 i CEPT 2 da na e-mail e71etf@etf.unsa.ba najkasnije do petka 5.5.2017. godine dostave sljedeće podatke: prezime i ime ime jednog roditelja matični broj adresu stanovanja broj telefona ili mobitela e-mail adresu klasu koju žele polagati. Ovi podaci su potrebni, kako bi se lista kandidata prijavila Regulatornoj agenciji za…

16.03.2017

Zbog obaveza studenata, termin obuke za radioamatere operatore klase CEPT 2 se pomjera na petak u 17:30 sati.

07.03.2017

Posljednjih godina na svjetskom tržištu, pa i kod nas, može se naći veliki broj malih računara (miniPC). Zasnovani su uglavnom na ARM procesoru, veličine su kreditne kartice i na njima se najčešće koristi Linux operativni sistem. Kada se koristi za Svxlink, ovakva konfiguracija omogućava najbolju energetsku efiksanost, pouzdanost, programabilnost i funkcionalnost u radu. EchoLink aplikacija…

05.03.2017

Danas postoji dosta rješenja kako povezati dva ili više TRX uređaja putem Interneta (koristeći poznatu platformu TRX, Interface, računar, ADSL) i odgovarajući softver (EchoLink, IRLP, AllStar Link, eQSO…). Ovdje ćemo opisati način povezivanja dva ili više TRX-a u direktnu konferenciju putem otvorenog interneta koristeći live streaming-audio, poznatija kao Voice-Over-IP (VoIP) tehnologija, a ne koristeći niti…

16.02.2017

Radio klub ETF će u martu organizirati obuku za operatore CEPT 2 klase. Nakon završetka obuke, biće organizirano polaganje za klase CEPT 1 i CEPT 2. Mole se zainteresirani studenti i drugi kandidati da se prijave na e-mail adresu e71etf@etf.unsa.ba. Dogovor sa kandidatima u vezi termina obuke će se održati u 17 sati u petak 3.3.2017….

08.02.2017

Uvod Kada se govori o RMZO, uglavnom se misli na korištenje glasovnih komunikacija u vanrednim prilikama na HF, VHF i UHF opsezima, na simpleksnim kanalima i preko repetitora. U posljednje vrijeme se u takvim situacijama sve više koristi i Echolink mreža, koja omogućava da se prilično veliko područje pokrije, pod uvjetom da čvorovi još uvijek…

01.02.2017

Dana 5.2.2017. godine sa početkom u 20 sati će se na Echolink čvorovima E74NL-R, E71ETF-R, E74KS-L i E74NL-L, na repetitoru R2a, te na simpleks kanalu S9 (područje Ilidže) održati SKED na temu “Prenos slike i fajlova preko radio uređaja – primjena u RMZO”. SKED vodi Samim E74KS. Kako bi SKED mogao započeti u najavljeno vrijeme, mole se…

25.01.2017

Dana 29.1.2017. godine sa početkom u 20 sati će se na Echolink čvorovima E74NL-R, E71ETF-R, E74KS-L i E74NL-L, na repetitoru R2a, te na simpleks kanalu S9 (područje Ilidže) održati SKED na temu “Upotreba mini PC na Echolink čvorovima, konfiguracija routera, informacije o Linux verziji Echolinka”. SKED vodi Dževad DH1AA/E74DD. 73 de E73CRK

13.10.2016

Dana 25.9.2016. i 12.10.2016. godine je izvršen remont repetitora R3 Vlašić, repetitora sa najvećom zonom pokrivanja u E7. U realizaciji radova su učestvovali Fazla E75FM, Haris E77TK, Sejo Kebo i Samim E74KS. Članak o izvršenim radovima na repetitoru R3 Vlašić možete pročitati na sajtu ARAuBiH. 73 de E74KS

13.08.2016

Uvod Radioamateri već dugi niz godina koriste standardne analogne modulacijske postupke za prijenos govora. Danas osnovnu prednost ovih postupaka predstavlja rasprostranjenost opreme i uređaja, koji su dostupni po prihvatljivim cijenama, te razvijenost infrastrukture (repetitora i sistema koji ih povezuju). Međutim, općenito vrijedi da digitalna tehnologija donosi niz prednosti u pogledu kvaliteta i raspoloživosti naprednijih funkcija…

12.08.2016

Uvod Digitalni načini rada na KT opsezima su već niz godina vrlo popularni, prije svega zbog jako dobrih karakteristika u pogledu otpornosti na smetnje i na loš odnos signal/šum. U popularnosti daleko prednjače PSK-31 i RTTY, eventualno još PSK-63 i PSK-125, dok se ostali protokoli koriste i susreću dosta rjeđe. U skorije vrijeme sve više…