SIP klijenti u E7 Hamnetu

Po dogovoru, svaki radioamater za VoIP konekcije koristi SIP pozivni broj određen na osnovu pozivnog znaka.

Pomoću telefonske numeričke tastature sa otisnutim slovima se određuju cifre pozivnog broja, na sljedeći način: slovo = cifra na kojoj je slovo + pozicija slova na cifri. Za cifre vrijedi: cifra = cifra + 0.

Primjer: E71EXA = E (32) + 7 (70) + 1 (10) + E (32) + X (92) + A (21) = 327010329221

prva cifra
druga cifra
0 1 2 3 4
1 1
2 2 A B C
3 3 D E F
4 4 G H I
5 5 J K L
6 6 M N O
7 7 P Q R S
8 8 T U V
9 9 W X Y Z
0 0

Praktičan alat za jednostavno određivanje telefonskog broja na osnovu pozivnog znaka se može naći ovdje.

Trenutno aktivni E7 Hamnet SIP klijenti su:

73 de E74KS