Radio klub ETF će u drugoj polovini decembra organizirati obuku za operatore CEPT 2 klase. Nakon završetka obuke, biće organizirano polaganje za klase CEPT 1 i CEPT 2. Mole se zainteresirani studenti i drugi kandidati da se prijave na e-mail adresu e71etf@etf.unsa.ba. Dogovor sa kandidatima u vezi termina obuke će se održati u 15:30 u…

U radio klubu ETF je pokrenut prvi D-Star reflektor u E7. Radi se o DExtra reflektoru XRF387, a lista trenutno aktivnih XRF reflektora se može naći na http://xrefl.net/. D-Star reflektori omogućavaju jednostavno uvezivanje više gatewaya i korisnika, na sličan način kako to čine Echolink konferencije. Trenutno postoje tri vrste reflektora: D-Plus (oznake REFxxx) DExtra (oznake…