e71etf-lms
Obuka za operatore CEPT 2 klase
  • Posted:
  • 04.12.2015
  • Comments:

    0

Radio klub ETF će u drugoj polovini decembra organizirati obuku za operatore CEPT 2 klase. Nakon završetka obuke, biće organizirano polaganje za klase CEPT 1 i CEPT 2.

Mole se zainteresirani studenti i drugi kandidati da se prijave na e-mail adresu e71etf@etf.unsa.ba. Dogovor sa kandidatima u vezi termina obuke će se održati u 15:30 u petak 11.12.2015. godine na Elektrotehničkom fakultetu. Obuka i polaganje ispita su za sve kandidate besplatni, uz obavezu učlanjenja u Asocijaciju radioamatera Bosne i Hercgovine.