D-Star reflektor XRF387

Reflektor XRF387 predstavlja DExtra reflektor instaliran u Radioklubu ETF. To je ujedno i prvi D-Star reflektor u Bosni i Hercegovini. Koristi softver dxrfd-3.08, a posjeduje pet modula (A, B, C, D i E). Reflektor XRF387 se nalazi na adresi 195.130.59.77.

Dashboard reflektora XRF387 se može naći na stranici http://195.130.59.77/XRF387_status.html.73 de E74KS