Aplikacije Echolink i Svxlink omogućavaju zadavanje komandi pomoću DTMF od strane korisnika koji čvoru pristupa pomoću radio uređaja. Najosnovnije DTMF komande omogućavaju uspostavljanje veze sa drugim Echolink čvorom, prekidanje veze sa drugim Echolink čvorom, izlistavanje trenutno konektovanih čvorova i sl. Obzirom da se DTMF komande za Echolink čvor i Svxlink čvor razlikuju, u nastavku je…

Stanje: 29.11.2014. godine Napomena: pozicija Echolink nodova je prikazana na Interaktivnoj mapi E7 i na APRS mapi (http://aprs.fi). Korekcije i dopune se mogu slati na e71etf(at)etf.unsa.ba. 73 de E74KS  

U ovom članku je korak po korak objašnjeno kako instalirati poseban(custom) driver za SDR USB – RTL2832U R820T te kako podesiti program SDR# za skeniranje spektra. DVB-T USB stickovi sa RTL2832U chipom uz posebni driver mogu biti koristeni kao softver definisani radio SDR tzv. RTL-SDR. Detalje o ovom projektu je moguće naći na stranici: http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr Dok novosti i zanimljive projekte…

Cilj ovog članka je konstruisati i isprogramirati ARG stanicu za evidenciju baziranu na NFC (RFID) bezkontaktnim karticama[1]. Članak će biti pisan iterativno skladno napredovanju konstrukcije prototipa uređaja.   Ideja Ideja da se koriste NFC tagovi i uređaja je došla od strane E77MM. Uređaj bi trebao biti korišten  za evidenciju “ulovljene” stanice na ARG takmičenjima te da se rezultati…