SDR

U testni rad je pušten OpenWebRX SDR prijemnik, koji omogućava korisnicima da putem browsera slušaju saobraćaj na radioamaterskim opsezima. Trenutno je obuhvaćen 2m opseg (od 144.000 MHz do 146.000 MHz), uz korištenje jednog DVB-T dongle-a RTL2838. U planu je da se nakon testne faze, instaliranjem opreme sa više mogućnosti, proširi opseg prijemnika. SDR prijemnik je…

U ovom članku je korak po korak objašnjeno kako instalirati poseban(custom) driver za SDR USB – RTL2832U R820T te kako podesiti program SDR# za skeniranje spektra. DVB-T USB stickovi sa RTL2832U chipom uz posebni driver mogu biti koristeni kao softver definisani radio SDR tzv. RTL-SDR. Detalje o ovom projektu je moguće naći na stranici: http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr Dok novosti i zanimljive projekte…

U članku “APRS iGate sa Raspberry Pi i RTL2832U”  je pokazano kako se DVB-T dongle sa RTL2832U može koristiti na Raspberry Pi kao APRS prijemnik. S druge strane, u članku “Kako do SDR?” je bilo govora o tome kako se DVB-T dongle sa RTL2832U može koristiti kao prijemnik opće namjene, koji (bez modificiranja DVB-T dongle-a) obuhvata opseg od 24…

U članku “Kako do SDR?” je bilo riječi o tome da DVB-T dongle sa RTL2832U može biti korišten kao izvrstan SDR prijemnik. Osim što DVB-T dongle sa RTL2832U može biti korišten za realizaciju prijemnika opće namjene, zbog svoje izuzetno niske cijene se može koristiti i kao prijemnik u nizu aplikacija za posebnu namjenu. Šta je APRS?…

Za korištenje SDR (Software Defined Radio) su potrebne njegove dvije osnovne komponente: hardver SDR, softver SDR. Iako je moguće nabaviti specijalni hardver za SDR, čija cijena nije zanemarljiva, zvuči nevjerovatno da je za sasvim solidan SDR prijemnik dovoljno posjedovati standardni PC računar i DVB-T dongle baziran na Realtekovom kolu RTL2832U.  Ovo kolo se nalazi u većini…

Na stranicama nizozemskog radio kluba PI4THT instaliran je eksperimentalni SDR (software defined radio) prijamnik koji je dostupan preko WEB sučelja. Na server PC su priključena tri prijamnika: 3.5MHz, 7MHz i 14MHz a upravljanje prijamnicima obavljeno je JAVA apletima i skriptama. Zvuk se prenosi komprimirano a latencija zvuka je oko 200ms što je dobra vrijednost. Odlična…