EchoLink

Posljednjih godina na svjetskom tržištu, pa i kod nas, može se naći veliki broj malih računara (miniPC). Zasnovani su uglavnom na ARM procesoru, veličine su kreditne kartice i na njima se najčešće koristi Linux operativni sistem. Kada se koristi za Svxlink, ovakva konfiguracija omogućava najbolju energetsku efiksanost, pouzdanost, programabilnost i funkcionalnost u radu. EchoLink aplikacija…

Danas postoji dosta rješenja kako povezati dva ili više TRX uređaja putem Interneta (koristeći poznatu platformu TRX, Interface, računar, ADSL) i odgovarajući softver (EchoLink, IRLP, AllStar Link, eQSO…). Ovdje ćemo opisati način povezivanja dva ili više TRX-a u direktnu konferenciju putem otvorenog interneta koristeći live streaming-audio, poznatija kao Voice-Over-IP (VoIP) tehnologija, a ne koristeći niti…

Dana 29.1.2017. godine sa početkom u 20 sati će se na Echolink čvorovima E74NL-R, E71ETF-R, E74KS-L i E74NL-L, na repetitoru R2a, te na simpleks kanalu S9 (područje Ilidže) održati SKED na temu “Upotreba mini PC na Echolink čvorovima, konfiguracija routera, informacije o Linux verziji Echolinka”. SKED vodi Dževad DH1AA/E74DD. 73 de E73CRK

Aplikacije Echolink i Svxlink omogućavaju zadavanje komandi pomoću DTMF od strane korisnika koji čvoru pristupa pomoću radio uređaja. Najosnovnije DTMF komande omogućavaju uspostavljanje veze sa drugim Echolink čvorom, prekidanje veze sa drugim Echolink čvorom, izlistavanje trenutno konektovanih čvorova i sl. Obzirom da se DTMF komande za Echolink čvor i Svxlink čvor razlikuju, u nastavku je…

Stanje: 29.11.2014. godine Napomena: pozicija Echolink nodova je prikazana na Interaktivnoj mapi E7 i na APRS mapi (http://aprs.fi). Korekcije i dopune se mogu slati na e71etf(at)etf.unsa.ba. 73 de E74KS  

Da bismo povezali radio uređaj i zvučnu karticu računara, potreban nam je odgovarajući interfejs. Na internetu se može pronaći veliki broj manje ili više složenih rješenja. U ovom članku će biti predstavljen jedan takav interfejs, koji je do sada izrađen u više primjeraka i koji ima zadovoljavaljuće karakteristike. Šema Echolink interfejsa Šema interfejsa je data…

Radio klub ETF je pokrenuo Echolink Proxy E71ETF-1, koji dozvoljava konekciju svim Echolink stanicama sa pozivnim znakovima iz E7. Echolink Proxy je trenutno u testnoj fazi, a namjeravamo pokrenuti određen broj proxy-ja, kako bismo olakšali korištenje Echolinka za sve radio amatere iz Bosne i Hercegovine. 73 de E74KS Update 29.5.2014.: Trenutno je u funkciji 5…

U prethodnim člancima su predstavljeni Echolink i Svxlink, te pojašnjen način pripreme Raspberry Pi za instaliranje Svxlink aplikacije. U nastavku će biti pojašnjen način kompajliranja i instaliranja Svxlinka. Preuzimanje izvornog koda aplikacije Svxlink Izvorni kod najnovije verzije Svxlinka se uvijek može pronaći na http://sourceforge.net/projects/svxlink/files/. Obzirom da se radi o izvornom kodu, prije konfigurisanja i pokretanja će…

U ovom članku će biti riječi o tome kako instalirati Raspbian i kako konfigurisati Raspberry Pi. Raspbian image je potrebno prebaciti na SD karticu, za što se koristi npr.  Win32DiskImager (Windows) ili dd (Linux). SD kartica na koju se prebacuje image treba imati kapacitet od minimalno 4GB. Lista kompatibilnih kartica se nalazi na http://elinux.org/RPi_SD_cards#Working_.2F_Non-working_SD_cards. Napomena: Ukoliko…

Šta je Svxlink? Kako je već rečeno, Echolink predstavlja VoIP sistem, koji u osnovi omogućava uvezivanje radio stanica putem interneta i na taj način virtuelno povećava “domet” radio uređaja. Za postavljanje dva osnovna tipa čvorova Echolink mreže (linka i  repetitora) je neophodno posjedovati odgovarajući uređaj, te konfigurisati Echolink aplikaciju za Sysop način rada. Iako je konfigurisanje…