O klubu

Radio Klub ETF

Radio klub Steleks je reaktviran pod nazivom Radio Klub ETF  – E71ETF / E71EXA  na inicijalnom sastanku održanom 7. maja 2014. godine.

Lokacija kluba je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u kabinetu 2-19, na adresi Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, BIH.

Klub je otvoren za sve vrste članova ali primarna misija mu je da motivira studente, bivše studente, te nastavno i vannastavno osobe da se počnu baviti radioamaterizmom.

Logo kluba u visokoj rezoluciji:

logoHAM copia