Zahvaljujući kolegi Nailu E74NK/OE1NKC, podaci o repetitorima u E7 se od sada nalaze u aplikaciji RepeaterBook za Android. Aplikacija se može besplatno preuzeti sa linka https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zbm2.repeaterbook.     73 de E74KS