Da bismo povezali radio uređaj i zvučnu karticu računara, potreban nam je odgovarajući interfejs. Na internetu se može pronaći veliki broj manje ili više složenih rješenja. U ovom članku će biti predstavljen jedan takav interfejs, koji je do sada izrađen u više primjeraka i koji ima zadovoljavaljuće karakteristike. Šema Echolink interfejsa Šema interfejsa je data…

Radio klub ETF je pokrenuo Echolink Proxy E71ETF-1, koji dozvoljava konekciju svim Echolink stanicama sa pozivnim znakovima iz E7. Echolink Proxy je trenutno u testnoj fazi, a namjeravamo pokrenuti određen broj proxy-ja, kako bismo olakšali korištenje Echolinka za sve radio amatere iz Bosne i Hercegovine. 73 de E74KS Update 29.5.2014.: Trenutno je u funkciji 5…

U članku “APRS iGate sa Raspberry Pi i RTL2832U”  je pokazano kako se DVB-T dongle sa RTL2832U može koristiti na Raspberry Pi kao APRS prijemnik. S druge strane, u članku “Kako do SDR?” je bilo govora o tome kako se DVB-T dongle sa RTL2832U može koristiti kao prijemnik opće namjene, koji (bez modificiranja DVB-T dongle-a) obuhvata opseg od 24…

U članku “Kako do SDR?” je bilo riječi o tome da DVB-T dongle sa RTL2832U može biti korišten kao izvrstan SDR prijemnik. Osim što DVB-T dongle sa RTL2832U može biti korišten za realizaciju prijemnika opće namjene, zbog svoje izuzetno niske cijene se može koristiti i kao prijemnik u nizu aplikacija za posebnu namjenu. Šta je APRS?…

Uvod HSMM (High-Speed Multimedia radio) predstavlja bežičnu mrežu za prijenos podataka, koja koristi radoamaterske frekvencije. Osnovna ideja HSMM se  sastoji u tome da se realizira savremena mreža za prijenos podataka, uz korištenje široko dostupne WiFi 802.11 opreme (wireless routeri). Ovo je moguće zahvaljujući činjenici da se radioamaterski i standardni WiFi opsezi jednim dijelom preklapaju. Osim toga, HSMM predstavlja…

U prethodnim člancima su predstavljeni Echolink i Svxlink, te pojašnjen način pripreme Raspberry Pi za instaliranje Svxlink aplikacije. U nastavku će biti pojašnjen način kompajliranja i instaliranja Svxlinka. Preuzimanje izvornog koda aplikacije Svxlink Izvorni kod najnovije verzije Svxlinka se uvijek može pronaći na http://sourceforge.net/projects/svxlink/files/. Obzirom da se radi o izvornom kodu, prije konfigurisanja i pokretanja će…

U ovom članku će biti riječi o tome kako instalirati Raspbian i kako konfigurisati Raspberry Pi. Raspbian image je potrebno prebaciti na SD karticu, za što se koristi npr.  Win32DiskImager (Windows) ili dd (Linux). SD kartica na koju se prebacuje image treba imati kapacitet od minimalno 4GB. Lista kompatibilnih kartica se nalazi na http://elinux.org/RPi_SD_cards#Working_.2F_Non-working_SD_cards. Napomena: Ukoliko…

Šta je Svxlink? Kako je već rečeno, Echolink predstavlja VoIP sistem, koji u osnovi omogućava uvezivanje radio stanica putem interneta i na taj način virtuelno povećava “domet” radio uređaja. Za postavljanje dva osnovna tipa čvorova Echolink mreže (linka i  repetitora) je neophodno posjedovati odgovarajući uređaj, te konfigurisati Echolink aplikaciju za Sysop način rada. Iako je konfigurisanje…

Za korištenje SDR (Software Defined Radio) su potrebne njegove dvije osnovne komponente: hardver SDR, softver SDR. Iako je moguće nabaviti specijalni hardver za SDR, čija cijena nije zanemarljiva, zvuči nevjerovatno da je za sasvim solidan SDR prijemnik dovoljno posjedovati standardni PC računar i DVB-T dongle baziran na Realtekovom kolu RTL2832U.  Ovo kolo se nalazi u većini…

Na stranicama nizozemskog radio kluba PI4THT instaliran je eksperimentalni SDR (software defined radio) prijamnik koji je dostupan preko WEB sučelja. Na server PC su priključena tri prijamnika: 3.5MHz, 7MHz i 14MHz a upravljanje prijamnicima obavljeno je JAVA apletima i skriptama. Zvuk se prenosi komprimirano a latencija zvuka je oko 200ms što je dobra vrijednost. Odlična…