Raspored sedmičnih SKED-ova na VHF repetitorima: R3 Vlašić – subotom u 20:30 R4A Zahor – četvrtkom u 21:30 SKED-ove vodi Ibro E75IG. Pridružite se! 73 de E74KS