Mole se kandidati za polaganje klasa CEPT 1 i CEPT 2 da na e-mail e71etf@etf.unsa.ba najkasnije do petka 5.5.2017. godine dostave sljedeće podatke: prezime i ime ime jednog roditelja matični broj adresu stanovanja broj telefona ili mobitela e-mail adresu klasu koju žele polagati. Ovi podaci su potrebni, kako bi se lista kandidata prijavila Regulatornoj agenciji za…