CAM01107
Radovi na repetitoru R3 Vlašić
  • Posted:
  • 13.10.2016
  • Comments:

    0

Dana 25.9.2016. i 12.10.2016. godine je izvršen remont repetitora R3 Vlašić, repetitora sa najvećom zonom pokrivanja u E7. U realizaciji radova su učestvovali Fazla E75FM, Haris E77TK, Sejo Kebo i Samim E74KS.

Članak o izvršenim radovima na repetitoru R3 Vlašić možete pročitati na sajtu ARAuBiH.

73 de E74KS